TLF. KONTOR: 74 27 82 91
TELEFAKS: 74 27 84 85

MOBIL: 92 69 91 69
POSTBOKS 16
7751 NAMDALSEID

Regler for småviltjakt for statsallmenningene på Namdalseid

Fjellstyret har vedtatt at det skal selges et begrenset antall jaktkort for hund de 10 første dagene av jakttiden i statsallmenningene på Namdalseid. Jaktkort uten hund er delvis begrenset.

Allmenningene er oppdelt i 7 områder:

  1. Bjørkvassheia    ca 50.000 dekar
  2. Finnvollheia        ca 70.000 dekar
  3. Storsnøheia        ca 40.000 dekar
  4. Bjørfarvassheia   ca 30.000 dekar
  5. Sandvasslia         ca 45.000 dekar
  6. Øyenskavelen     ca 40.000 dekar
  7. Rør og Langvatn ca 20.000 dekar

Jakta blir avertert og søknad om jaktkort må være postlagt innen 1. juni. Dersom ikke jaktkortet er innbetalt innen 1. august, blir kortet tildelt andre jegere. Det tilsendte jaktkortet er forsynt med områdenr.etter fjellstyrets fordeling.

Jakttid: Rype, skogsfugl 10.09. til 23.12.

Jakttid: Hare 10.09. til 23.12. Med hund fra 02.10.

Baglimit (begrenset antall pr. dag): 2 ryper pr. dag pr. jeger. (2012 oppdateres aug/sep).

Kun tillatt med en jeger pr. hund. Ved eventuell kontroll av oppsynet, vil det bli innkrevd avgift hvis det er flere jegere som jakter med/på samme hund. Hunden skal være koblet til en kommer i det området en skal jakte. Vi ber om at det blir vist hensyn og forsiktighet fra jegernes side, dette m.h.t. næringsinteressene som rein og husdyr som beiter.

All småviltjakt og trening av hund er forbudt før 10. september. Småviltjakt er tillatt i 1. og 2. perioden av elgjakta på høyfjellet og etter hvert som elgjaktlagene har fylt sine kvoter. Småviltjegerne skal ta kontakt med elgjaktlagene før de starter jakta.

Hundeierne skal ha hatt sine hunder på jaktprøve eller sauereinprøve. Det er ønskelig at prøvebevis og betalt jegeravgift er vedlagt søknad om jaktkort.

Det selges kun sesongkort de 15 første dagene av jakta. For jakt fra den 25. september får en kjøpe jaktkort på

SENTRUM AUTO AS, 7751 NAMDALSEID. Kortsalget starter 25. september.

  

GOD JAKT OG VELKOMMEN TILBAKE!

home10.gif (10218 bytes)