Småviltjakta, søknadsfrist, jaktstart m.m. Les mer her

Husk baglimit for småviltjakta. Les mer her


KLIKK FOR FISKE OG SMÅVILTJAKT
I STATSALLMENNINGEN I NAMDALSEID

 sun2.gif (6696 bytes)
Dagens værvarsel
for Namdalseid

Hit Counter

besøkende siden 06.03. 2004


Årsmelding 2012

Scootertransport

Nyheter

Elgjakt

Søknadsskjema

Hytteutleie

Priser 2014

Jakt og fiske

Småviltjakt, kart

Småviltjakt, regler

Namdalseid, bilder

Nye bilder

Namdalseid, kart

Lenker

Samisk mat

  Namdalseid kommune
7750 Namdalseid

  Tlf: 74 22 72 00
Åpent: 08.00-15.30

   Om Namdalseid Fjellstyre og Namdalseid

Namdalseid kommune ligger i Nord-Trøndelag om lag 40 km

fra Steinkjer, 40 km fra Namsos og 160 km fra Trondheim. Hovedfartsåren er Rv. 17 som gir lett atkomst til rike naturområder både med fjell og sjø. Kommunen har 1765 innbyggere og et land- areal på 766 kvadratkilometer.
Av dette arealet utgjør statsallmenningene
og statskogene 48 %.

Landskapet preges av mangfold mellom kyst, land-,
og skog og høyfjellområder. 740 kvadratkilometer med utmarksområder gir fremragende muligheter til friluftsaktiviteter, jakt og fiske. I allmenningen har vi 3 naturreservater, Øyenskavelen, Furudalshøgda og Heggdalslimyran.

I statsallmenningene finner du alle tilbud innenfor
fiske-, jakt og friluftsliv. I allmenningene er det
220 fiskevatn med ørrett, røye og laks.
Som fjellvandrer på Fosenhalvøya, kan du oppleve et
rikt dyre- og fugleliv av ulike arter. Namdalseid har
spesielt stor stamme av elg, rådyr og en voksende hjortestamme.


Flott fiske i statsalmenningen.

Fjellstyrets utmarkstilbud i statsallmenningene

Langvassheimen
Bjørfarvasstu
Furudalsstu

Formidling av tilbudene ved
henvendelse til
:  

SENTRUM AUTO A/S

7751 NAMDALSEID

TLF: 74 27 82 50

Shell-logo.gif (3491 bytes)

 POSTBOKS 16
 7751 NAMDALSEID

 TLF. KONTOR: 74 27 82 91
 TELEFAKS: 74 27 84 85
 MOBIL: 92 69 91 69

 

 LEDER:
 KNUT INGE WESTERHUS

 DAGLIG LEDER/FJELLOPPSYNSMANN:
 HARALD RØTHE

  

Adr.: Stortingsgt. 30
0161  OSLO
Tlf.: 22 83 15 35
E-post. nfs@fjellstyrene.no

 

     fishing_md_wht.gif (21507 bytes)